داستان فیلم : داستان این فیلم درباره جکی جان و دوستش است که نقش رابین هود را اجرا می کنند . در یکی از ماموریت های آنها بچه ای را پیدا می کنند که مجبور می شوند مدتی از او نگهداری کنند اما …